Waardecreatie door verbindingen met Sources


Klanten

Onze klanten zijn voornamelijk organisaties uit de top vijfhonderd van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast hebben wij ook opdrachten aanvaard van overheidsorganen en semi-overheidsorganen.

 

Onze klanten zoeken nieuwe en innovatieve wegen om hun Sourcingprocessen vanuit een strategisch perspectief in te richten. In die ambitie, kwamen ze veelal tot de conclusie dat daarvoor onvoldoende eigen sourcingkennis, ervaring en competenties binnen de organisatie aanwezig is. Een beroep doen op de grondleggers van SourceManagement was een logische stap.  SourceManagement in een grote verscheidenheid van branches actief. We noemen:

 

 • Adviesbureaus
 • Bank- en Verzekeringswezen
 • ICT
 • Luchtvaart
 • Sociale zekerheid
 • Uitgeverijen
 • Rijksoverheid
 • Drinkwater
 • Woningbouwcorporaties
 • Bouwsector
 • Toerisme

Copyright SourceManagement 2013 Follow us