Waardecreatie door verbindingen met Sources


Ons denken

SourceManagement heeft een primaire focus op de waarde-creatie van organisaties door een integrale aanpak van alle sources (bronnen) zoals menselijk kapitaal, derden en financiële middelen tot een rendabele symbiose geheel afgestemd op de mogelijkheden van organisaties. Deze unieke symbiose  (uit het Griekse: συν: samen; βιοσις: levend) creëert voor organisaties een duidelijk en herkenbaar permanent onderscheidend vermogen in de markt.

 

De sourcingfunctie, die waarde toevoegt, neemt in toenemende mate binnen organisaties een strategische plaats in. De druk op organisaties om zich te onderscheiden op de markten (zowel op de verkoop- als de sourcingmarkten) zijn belangrijke drijfveren. Organisaties worden zich meer en meer bewust van de toegevoegde waarde van een professioneel ingerichte sourcingfunctie voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

 

De korte termijn oriëntatie van het traditionele inkoopdenken zoals onder meer het najagen van hoge kortingspercentages, het gedrag van, we zullen die leverancier wel even….  en afhankelijkheid van leveranciers zien als een bedreiging wordt ingenomen door het nieuwe denken dat een duidelijke focus heeft op competenties, op strategische flexibiliteit, op vertrouwen in relaties en op het creeren van waarden.

 

Dit innovatieve gedachtegoed vormt een belangrijke kritische succesfactor voor de continuïteit en het bedrijfsresultaat van organisaties. Nieuwe werkvormen binnen en tussen organisaties zijn nodig om antwoorden te geven op actuele sourcing vraagstukken

 

Het inrichten van aan de ene kant efficiënte organisaties en aan de andere kant effectieve interne en externe relaties betekent dat het traditionele inkoopdenken verlaten dient te worden, en wordt vervangen door een nieuw paradigma: SourceManagement.

Meer informatie


Copyright SourceManagement 2013 Follow us